loading

DRONE İLE HARİTALAMA


Gelişen teknoloji ile birlikte İnsansız hava araçları (İHA) birçok sektörde olduğu gibi harita sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. Delta Lidar; tamamen haritalamaya yönelik geliştirilmiş RTK / GPS sistemine sahip insansız hava aracı (drone) ile havadan ekonomik, hızlı ve yüksek doğruluklu haritalar üretmektedir.

Drone İle Haritalama Hizmet Kataloğu


Detaylı bilgi için;
Drone İle Haritalama hizmet kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
KATALOĞU İNDİR

DRONE (İHA) ÇALIŞMA PRENSİBİ


Delta Lidar; RTK/GPS sistemi bulunan İHA ile TUSAGA-Aktif ( Cors-TR)sistemine bağlanılarak gerçek zamanlı elde edilen yüksek doğruluklu dengelenmiş koordinatlar kullanarak; yoğun görüntü eşleme (Dense Image Matching) yöntemi ile olarak Sayısal Yüzey Modeli(DEM), Halihazır, Ortofoto ve 3D model üretmektedir.

DRONE İLE TARIM UYGULAMALARI
MULTİSPEKTRAL GÖRÜNTÜ


Tarım sahalarında zaman ve ekonomik açıdan avantaja sahip, RTK/GPS sistemli DRONE (İHA) ve drone'a entegre multispektral (çok bantlı) kamera kullanılarak tarım verimlilik analizlerine yönelik çeşitli haritalar delta lidar tarafından üretilir. Üretilen haritalar ürün gelişimini veya hastalık kontrolü için periyodik olarakta yapılabilmektedir. İHA ile çekilen hassas koordinatlı fotoğraflar; Öncelikli olarak görüntü eşleme yöntemleri dengelenir. Dengelenmiş bu veri setinden 3D arazi modeli ve orto-mozaik görüntüler elde edilir. Elde edilen orto-mozaik görüntüler değerlendirilerek NDVI (Normalleştirilmiş Bitki Fark İndeksi) gibi ürün kalitesine ve rekoltesine yönelik haritalar üretilir.

DRONE İLE HARİTALAMA UYGULAMASININ AVANTAJLARI


Drone ile Haritalama ile çok geniş alanları kısa sürede, doğruluktan ödün vermeden, düşük maliyetle haritalamak mümkündür.

 • Zaman
 • Maliyet
 • Doğruluk
 • Hassasiyet

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Haritalama


Güneş Enerjisi Santrali kurulacak alanda gerekli olan topoğrafya haritalarının üretilmesi, (GES) sahasından Ana Elektrik İletim Hattına olan güzergahın haritalanması DRONE ile çok kısa sürede,hassas, yüksek doğrulukta ve 3 boyutlu olarak yapılmaktadır. DRONE ile üretilen haritalarda GES santrallerindeki panallerin konumlandırılması için önemli olan eğim, kot ve koordinat değerleri, güneşlenme açısı gibi teknik değerler çok hassas düzeydedir. GES santralleri uygulandıktan sonra da panellerin verimlilik analizleri DRONE üzerine entegre edilen çok bantlı kameralarla periyodik olarak takip edilir.


Uygulama Alanları


 • Halihazır harita üretimi
 • Ortofoto
 • Sayısal arazi ve yüzey modelleri
 • İnşaat projeleri, maden sahaları, taş ocakları, döküm alanları, çöp atım sahaları
 • Multispektral Görüntü Alımı
 • Tarım Verimlilik Haritaları
 • Maden sahaları, taş ocakları, döküm ve çöp atık sahalarının ölçümü- Hacim hesaplamaları
 • Sanayi bölgesi ve tesislerinin ölçümü
 • Arkeolojik çalışma alanlarının ölçümü
 • Güneş Enerjisi Santrali (GES) Haritalama
 • Baraj havzalarının ölçümü ve haritalaması
 • Bataklık alanların ölçümü
 • Doğal afet bölgelerinin acil durum haritaları
 • Kentsel dönüşüm alanlarının ölçümü
 • Mera alanlarının ölçümü
 • 3 boyutlu şehir modelleme • UÇUŞ PLANLAMA

  Müşterimiz talepleri doğrultusunda projede kapsamında Ortofoto'nun Yer örnekleme aralığı (GSD) ve bu çözünürlüğü elde etmek için; arazi yapısı, Kameranın teknik özellikleri, hava aracının teknik özellikleri vs. konular dikkate alınarak uçuş planı hazırlanır.

 • UÇUŞ OPERASYONU
  ve VERİ ALIMI

  Hazırlanan uçuş planı dikkate alınarak, gerekli yer kontrol istasyonu tesis edilir ve hava koşulları göz önünde bulundurularak veri alımı gerçekleştirilir.

 • VERİ DENGELEME ve
  NOKTA BULUTU ÜRETİMİ

  Arazi çalışması ile elde edilen ham veri setleri; ülke ve/veya uluslarası koordinat sistemlerine göre yüksek teknoloji içeren yazılımlar kullanılarak dengelenir.

 • NOKTA BULUTU, HALİHAZIR
  ve ORTOFOTO

  Koordinat dengelemesi yapılmış fotoğraflardan, yoğun görüntü eşleme (Dense Image Matching) yöntemleri kullanarak “Ortofoto” ve “Nokta Bulutu” üretilir. Fotoğraflar kullanılarak “ fotogrametrik halihazır haritalar” yapılır.

 • KALİTE KONROL VE RAPORLAMA

  Üretilen “Nokta Bulutu, Sayısal Arazi Modeli (DEM / DTM), Sayısal Yüzey Modeli (DSM), Ortofoto ve Fotogrametrik Halihazır Haritalar” hassas kontrol süreçlerinden geçirilerek sonuç raporu hazırlanır ve teslim edilir

İŞ SÜRECİMİZ DRONE İLE HARİTALAMA

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak No:8 Daire:23 Şişli/İSTANBUL